Tietosuojasloste ja käyttöehdot Gatorade Center App

Gatorade Center-applikaation (Turkuhallin Palvelu Oy:n) tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Gatorade Center-applikaation henkilötietojen ja palvelun käytöstä kerättyjen tietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot Gatorade Center-applikaatiossa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Turkuhallin Palvelu Oy (jatkossa Gatorade Center-applikaatio tai Gatorade Center)
1466061-6
Artukaistentie 8, 20210 Turku
029-3231922
info@turkulive.fi

Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme sinusta vain palvelumme toiminnan ja kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Tiedot, jotka keräämme suoraan sinulta

 • Kun kirjaudut palveluidemme käyttäjäksi, pyydämme sinulta henkilötietoina nimen, sähköpostiosoitteen ja salasanan. Tiedot kerätään voidaksemme tunnistaa sinut palvelussa sekä voidaksemme toimittaa ostamiasi tuotteita ja palveluita. Käytämme tietoja markkinointiin vain erillisellä suostumuksellasi. Salasanoja emme missään yhteydessä säilytä luettavassa muodossa.
 • Maksamiseen käyttämistäsi tiedoista säilytämme vain maksukortin voimassaoloajan ja maksukortin 4 viimeistä numeroa. Tiedot eivät sisällä kortin täydellistä numeroa, turvakoodia tai muita verkkomaksamiseen tarvittavia tietoja. Emme itse veloita korttia. Kaikki maksut käsitellään PCI-sertifioidun maksukumppanin Bambora Payform:n palvelussa. Maksaminen kyseisessä palvelussa on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.
 • Säilytämme ostohistoriasi, eli ostotapahtumien kuitit kirjanpitolain edellyttämällä tavalla ja käytämme tietoja anonyymisti ostokäyttäytymisen profilointiin. Peruessasi suostumuksesi tietojesi käsittelyyn kuitit muuttuvat anonyymeiksi, eikä niitä pystytä enää yhdistämään sinuun.
 • Kun olet meihin yhteydessä, keräämme asiakaspalvelumme kanssa käymäsi keskustelut eri kanavissa.

Keräämme edellä mainitut tiedot suoraan sinulta rekisteröitymisen, kirjautumisen, palvelun käyttämisen, maksukortin lisäämisen, ostamisen tai asiakaspalvelupyynnön yhteydessä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon sekä joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi.

Tiedot, joita keräämme kolmansilta osapuolilta tai käyttäessäsi palvelua

Kolmannet osapuolet keräävät tai vastaanottavat tietoja Gatorade Center-applikaatiosta ja muista sovelluksista ja käyttävät näitä tietoja analyysipalveluiden tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Näitä kolmansia osapuolia palvelussamme ovat:

Gatorade Center-applikaatiossa

Google Firebase Crashlytics-lisäosa kerää Gatorade Center-applikaation virhetilanteissa anonyymiä dataa käyttäjien laitteista. Käytämme tätä dataa virheiden paikallistamiseen ja korjaamiseen. Annat suostumuksen näiden tietojen keräämisen kirjautumalla palveluun ja hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön. Tietojen kerääminen keskeytyy käynnistämällä applikaatio uudelleen uloskirjauduttuasi. (Lisätietoja Firebase:n tietosuojasta)
Facebook kerää ja käsittelee tietoja Facebook-tunnistautumisesi jälkeen. Annat suostumuksen tietojen keräämisen tunnistautumalla Facebook-tunnustasi käyttäen. Käytämme Facebookin keräämää anonyymiä analytiikkadataa palvelumme kehittämiseen. Facebook-tunnistautumisen yhteydessä tallennamme käyttäjätiedoiksi nimen ja email-osoitteen. Lisäksi tallennamme Facebook-id:n tunnusten linkittämiseksi keskenään. Tietojen kerääminen keskeytyy poistamalla Gatorade Center-applikaatiolle myönnetty lupa Facebook:n asetuksissa. Säilytämme tässä yhteydessä Facebook-tunnisteen, jonka poistoa voit pyytää "Oikeuksien käyttäminen"-kohdassa määritellyllä tavalla. Lisätietoja Facebook:n tietosuojasta.

Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit käyttää niitä?

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi niissä tapauksissa, kun peruutat suostumuksen tietojesi käsittelyyn, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta tai kun vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus saada luovuttamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilet henkilötietojasi käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Oikeuksien käyttäminen

Käyttäksesi oikeuksiasi, ota yhteyttä Gatorade Center:n asiakaspalveluun info@turkulive.fi Pääsy tallennettuihin henkilötietoihin on mahdollista myös iOS- ja Android-applikaatioidemme kautta.

Mihin käytämme tietoja ja millä perusteella käsittelemme niitä?

Gatorade Center käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen: Sopimusvelvoitteiden täyttäminen, eli palvelumme tarjoaminen, on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Sopimus muodostuu välillemme rekisteröityessäsi palveluun. Hyväksyt tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn käyttämällä palvelua. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite: Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat kirjanpitolainsäädäntö sekä tapahtuma- ja ravintola-aloja koskeva lainsäädäntö.

Kuinka kauan säilytämme tiedot?

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaissa, toisin vaadita. Esimerkiksi ostotapahtumat säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan, mutta tiedot anonymisoidaan sopimussuhteen päättyessä.

Asiakaspalvelutietoja säilytämme enintään 24kk.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietojen käsittely tapahtuu Gatorade Center:n työntekijöiden toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Gatorade Center pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ostotapahtumiin liittyvät tiedot siirretään maksupalveluntarjoajamme Bambora Payform:n järjestelmään veloittamista varten. Bambora Payform yhteystiedot:

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Muilta osin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita (mm. kirjanpitolaki).

Palvelun tuottamiseksi käytettävä palvelinjärjestelmän sijaitsee Salesforce:n omistaman Heroku-palveluntarjoajan palvelimilla, Irlannissa. Herokun tietosuojaperiaatteista löytyy tietoa alla olevista linkeistä:
https://www.salesforce.com/company/privacy/
https://www.salesforce.com/gdpr/overview/

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot?

Olennaisin käyttäjädataan liittyvä riski järjestelmään liittyen on järjestelmään kertyvän henkilötiedon ja ostohistorian päätyminen vääriin käsiin esimerkiksi tietomurron yhteydessä. Tämän epätodennäköisen riskin toteutuessa tietojen pohjalta voi selvittää käyttäjän ostokäyttäytymistä, päätellä sijaintia tapahtumapäivinä ja lähettää roskapostia.
Laajamittaisista tietovuodoista toimitetaan sopimusosapuolelle (yhteyshenkilö) aina ilmoitus riippumatta siitä, onko asia ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva vai ei.

Gatorade Center:n turvallisuustoimien päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Käyttöehdot

Käyttäessäsi Gatorade Center-applikaatiota hyväksyt nämä käyttöehdot.

Turkuhallin Palvelu Oy (myöhemmin Gatorade Center) 1466061-6 myy tuotteita yksityishenkilöille Suomessa. Pidätämme oikeuden muuttaa ehtoja ja hintoja. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Ota yhteyttä

sähköposti: info@turkulive.fi
puhelin: 029-3231922
osoite: Artukaistentie 8, 20210 Turku

Ikäraja

Alkoholituotteiden tilaaminen Gatorade Center-applikaatiossa on sallittua vain henkilöille, jotka ovat yli 18-vuotiaita ja täyttävät muiltakin osin alkoholilain vaatimukset.

Tilaukset

Käyttäjä valitsee tilauksen sisällön ostoskoriin ja tekee tilauksen Gatorade Center-applikaatiossa. Tilaus vahvistetaan käyttämällä Gatorade Center-applikaation ostotoimintoa ostoksen maksamiseen. Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja tuotteen hinnoittelun tekemällä tilauksen.

Tilauksen vahvistus ja kuitti

Tilauksen ja maksun jälkeen kaikki kuitit ovat saatavilla Gatorade Center-applikaation ostohistoriassa. Kuiteissa luetellaan tilatut tuotteet ja hintojen erittely. Pääsylipputilauksen yhteydessä lähetetään sähköpostivahvistus. Sähköpostivahvistus sisältää ostetun lipun ja tilauksen kuitin.

Tilauksen maksaminen, peruuttaminen ja hyvittäminen

Tilauksen maksaminen suoritetaan Gatorade Center-applikaatiossa. Tilaus veloitetaan automaattisesti applikaation käyttäjältä heti, kun tilaus on tehty. Tilauksen tekemisen jälkeen käyttäjä ei voi peruuttaa tilausta. Tilauksen tekemisen yhteydessä Gatorade Center pidättää oikeuden tehdä maksujärjestely käyttäjän kanssa. Jos korttimaksu epäonnistuu, käyttäjälle voidaan lähettää lasku tilauksesta. Jos toimitus tai toimituksen osa epäonnistuu, joko tuotteen loppuessa varastosta tai muusta, Gatorade Center:sta riippuvasta syystä, Gatorade Center on vastuussa hyvityksen maksamisesta näiltä osin käyttäjälle. Hyvitys maksetaan yleensä 1-3 viikon kuluessa.

Gatorade Center ei tallenna tai käsittele omassa järjestelmässään sellaisia ​​maksukorttitietoja, joita voitaisiin käyttää luvattomien maksujen tekemiseen. Kaikki maksut käsitellään PCI-sertifioidun maksukumppanin palvelussa. Katso maksuehdot ja tiedot “Bambora PayForm maksut”-kappaleista, näiden ehtojen lopussa.

Asiakastietojen tallentaminen

Kaikki asiakastiedot käsitellään GDPR-vaatimusten mukaisesti. Tietojen käsittely- ja suojausperiaatteet on kuvattu tietosuojakäytännössä.

Tilauksen kokoaminen, toimittaminen ja vastaanottaminen

Tilaus toimitetaan käyttäjän valitsemaan toimituspisteeseen (esim. Pöytä, istumapaikka tai muu määrätty paikka). Gatorade Center on velvollinen säilyttämään Gatorade Center-applikaation kautta suoritetut toimittamattomat tilaukset 30 minuutin ajan ensimmäisen toimitusyrityksen jälkeen.

Tapahtuman peruutus

Jos tapahtuma peruutetaan, käyttäjä voi pyytää pääsylipun ostamiseen käytettyjen rahojen korvaamista käytetyn maksutavan mukaan.

Valitukset

Gatorade Center ja sen kumppanit ovat sitoutuneet toimittamaan tuotteet ja palvelut tilauksen mukaisesti. Jos tilauksessa tai huollossa ilmenee virheitä, pyydämme ottamaan yhteyttä henkilökuntaamme.

Alkoholi

Alkoholijuomien tilaaminen ja maksaminen on mahdollista käyttämällä Gatorade Center-applikaatiota. Gatorade Center on saanut asianmukaisen toimiluvan anniskella alkoholijuomia. Jokaisen erillisen alkoholinmyyntipäätöksen tekee Gatorade Center-anniskelun vastuullinen johtaja tai hänen edustajansa. He voivat kieltäytyä myymästä alkoholia Gatorade Center-applikaation käyttäjälle, jos Alkoholilain vaatimukset eivät täyty. Alkoholijuomien hinta veloitetaan Gatorade Center-applikaation käyttäjän valitsemalla maksutavalla. Jos käyttäjä käyttää Gatorade Center-applikaatiota Alkoholilain vastaisesti (esimerkiksi alaikäisenä), on Turkuhallin Palvelu oikeutettu perimään kyseessä olevan tilauksen kokonaissumman käyttäjältä.

Gatorade Center Credit

Gatorade Center-applikaation käyttäjät saattavat ansaita Gatorade Center-credittiä, esimerkiksi kutsumalla uusia käyttäjiä kirjautumaan Gatorade Center-applikaatioon. Gatorade Center:n yksinomaisella ja yksipuolisella harkinnalla on mahdollisuus määrittää, kuinka credit ansaitaan ja kuinka kauan se on voimassa. Credittiä voi myös pystyä ostamaan Gatorade Center-applikaation kautta. Credittiä voidaan käyttää maksuvälineenä applikaatiossa, mutta sitä ei voi muuntaa rahaksi. Jos Gatorade Center havaitsee creditin väärinkäytön, Gatorade Center:lla on oikeus poistaa mainitut creditit ja periä kyseessä olevan tilauksen kokonaismäärä käyttäjältä.

Käyttäjän poistaminen palvelusta

Jos käyttäjä käyttää väärin Gatorade Center-applikaatiota tai aiheuttaa haittaa Gatorade Center-applikaation käyttöön tai käyttäjille tai Gatorade Center-applikaation kumppaneille, Gatorade Center-omistaja pidättää oikeuden poistaa käyttäjä Gatorade Center-applikaatiosta välittömästi.

Palveluehtojen muutokset

Gatorade Center-applikaation käyttöehtoihin voidaan soveltaa muutoksia. Gatorade Center-applikaation käyttäjän tulee lopettaa Gatorade Center-applikaation käyttö, jos hän ei hyväksy muutettuja käyttöehtoja.

Bambora Payform maksaminen

Gatorade Center-applikaation maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran Gatorade Center-applikaation kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut kauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy Gatorade Center-applikaation asiakkaan ja verkkokaupan välille. Gatorade Center:n vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Gatorade Center-applikaation asiakkaan käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Artukaistentie 8, 20210 Turku, puh. 029 323 1922

Tietosuojaseloste